O mne

Vážení spoluobčania!

Volám sa Tomáš Paulik a uchádzam sa o miesto starostu obce Poľný Kesov.

Narodil som sa v Nitre pred 51 rokmi v rodine lekára. Po absolvovaní základnej školy som vyštudoval strednú stavebnú školu a pokračoval na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, odbor automobilová doprava. Pôvodným povolaním som dopravný inžinier.

Po skončení vysokej školy bol môj profesijný život pestrý. Bol som vojakom z povolania, servisným technikom v zahraničnej spoločnosti, zamestnancom a konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným, zakladateľom a prokuristom akciovej spoločnosti s veľkým ročným obratom a od roku 2000 som SZČO.

Som 24 rokov ženatý. Manželka Anna je stavebná inžinierka. Máme dve deti, Viktora Tomáša a Hanku, vo veku 19 a 21 rokov. V Nitre vlastníme štvorizbový byt v novostavbe na Čermáni. V roku 2011 sme skolaudovali rodinný dom v Poľnom Kesove.

V roku 2012 som sa stal občanom Poľného Kesova.

Pri zbieraní podpisov na podporu mojej kandidatúry som sa najčastejšie stretol s otázkou: „Prečo kandidujete, keď Vás nikto nepozná?“

Skutočnosť, že som v obci neznámy, je výhodou mojej kandidatúry.

Nepoznáte ma a preto Vás nemôžem sklamať, môžem Vás len prekvapiť!

Doteraz väčšinu z Vás sklamali všetci Vám známi kandidáti a starostovia. Jedného viníte, že majetok obce lacno prenajal, zatiaľ čo druhého viníte, že majetok obce „daroval“ súkromnému subjektu. Oba názory majú svoju pravdu, ale dovolím si Vás upozorniť, že v prvom prípade obec o žiadny majetok neprišla a dokonca svoj majetok zhodnocovala formou príjmu síce z nízkeho, ale predsa nejakého nájmu.

V prvom, ale aj v druhom prípade starostovia nerozhodovali samostatne, ale rozhodovala väčšina, celé obecné zastupiteľstvo. To znamená, že spoluzodpovednosť za tieto rozhodnutia nesú aj všetci minulí a súčasní poslanci obecného zastupiteľstva. Na to, prosím, vo voľbách nezabudnite!

Mojou výhodou sú jednak skúsenosti z podnikateľského prostredia a manažmentu a jednak skutočnosť, že nie som v obci nikomu a nijako finančne, personálne a osobne zaviazaný a preto môžem riešiť všetky problémy obce skutočne nezávisle!

Som nezávislý kandidát a volebnú kampaň financujem z rodinného rozpočtu.

Po zrelej úvahe sme sa spolu s manželkou rozhodli peniaze vyčlenené na kampaň použiť netradične, teda inak, ako sa používajú pri klasickej volebnej kampani. Namiesto volebných gulášov sme sa rozhodli tieto peniaze použiť spôsobom, z ktorého by mali osoh všetci spoluobčania. Pretože pre mňa z nepochopiteľných dôvodov nie je vybudovaný spojovací chodník medzi centrálnou časťou obce a časťou obce v smere na Rastislavice, použili sme ich na nákup reflexných viest na zvýšenie Vašej bezpečnosti pri presunoch po obci.

Osvetlený drevený kôň bezpečnosť občanov určite nezvýši!

Ing. Tomáš Paulik
nezávislý kandidát na starostu obce Poľný Kesov